Kérünk, jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaid eléréséhez.

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) Tanúsítványt kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

A Grafológus Tanácsadó képzés felépítése, menete

A tanfolyam 2 félévből áll, a leckék 2022. szeptember 19-től heti rendszerességgel (hétfői napokon) kerülnek fel a távoktatási platformunkra.

Oklevél
A képzés végén a hallgatók a Metamorf Sziget Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Központ által kiállított „Grafológus Tanácsadó” megnevezésű kétnyelvű oklevelet kapják, amely megszerzésének feltétele:

  1. a távoktatási platformra feltöltött leckék megtekintése, az ismeretszintet ellenőrző feladatok (házi feladatok) elkészítése
  2. a Szakdolgozat elkészítése és megadott határidőre történő beadása
  3. az online szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

Szakdolgozat:
A képzés végén a résztevőknek egy konkrét írásminta alapján a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével készült személyiségelemzést (szakdolgozat) kell készíteni, amelyet legkésőbb az írásbeli gyakorlati vizsga előtt két héttel kell leadni ellenőrzésre, javításra.
A szakdolgozat leadási határideje: 2023. szeptember 30.

Online szóbeli vizsga:
Az online szóbeli vizsga 2023. október 10-e és 30-a között, előre egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra minden hallgatóval külön-külön. Az online szóbeli vizsga a képzés alatt átadott grafológiai, pszichológiai és tanácsadási elméleti ismereteket tartalmazza (természetesen a vizsgakérdések a tanfolyam végén részletesen ismertetésre kerülnek).

Az I. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

előleg: 10 000 Ft/tanfolyamra jelentkezéskor/
1. részlet: 25 000 Ft/2022. szeptember 19-ig/
2. részlet: 25 000 Ft/2022. október 15-ig/
3. részlet: 25 000 Ft/2022. december 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

 

A II. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

1. részlet: 30 000 Ft/2023. február 15-ig/
2. részlet: 30 000 Ft/2023. március 31-ig/
3. részlet: 25 000 Ft/2023. május 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

Az első lecke 2022. szeptember 19-én hétfőtől elérhető.

1. félév 01. lecke – Grafológiai és pszichológiai alapfogalmak 1.félév 02. lecke – Az írástömb, a margók, a sorok és a szótávolság vizsgálata 1.félév 03. lecke – A betűnagyság, a betűk formai megjelenésének vizsgálata, valamint a zónaelmélet ismertetése 1.félév 04. lecke – A személyiség fogalma, személyiségelméletek a pszichológiában 1.félév 05.lecke – Az írás kötöttsége és kötésmódja 1.félév 06. lecke – Az írás fiziológiai és pszichológiai háttere 1.félév 07. lecke – A betűszélesség, a betűtávolság és az írás dőlésének vizsgálata, értelmezése 1.félév 08. lecke – Bevezetés a fejlődéslélektan tudományába 1.félév 09. lecke – az írás teltségének megállapítása, az oválbetűk vizsgálata, személyiségjellemzőik 1.félév 10. lecke – Bevezetés a humanisztikus pszichológiába 1.félév 11. lecke – Az alsó és felső hurkok vizsgálata 1.félév 12. lecke – A kezdő- és a végvonalak vizsgálata és személyiségjellemzői 1.félév 13. lecke – Ékezetek és t-áthúzások vizsgálata 1.félév 14. lecke – A betűk grafológiai jelentése avagy betűszimbolika 1.félév 15. lecke – A személyiség hajtórugói, avagy a motivációk 1.félév 16. lecke – A megszólítás és az aláírás vizsgálata 1.félév 17. lecke – A grafológiai etikai kódex és a grafológiai elemzéskészítés általános szabályai 1.félév 18. lecke – Grafológiai elemzéskészítés konkrét írásminta alapján 2. félév 01. lecke – A Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) bemutatása 2. félév. 02. lecke – A margók és a sorok mérése, vizsgálata 2. félév 03. lecke – A stressz titokzatos világa 2. félév 04. lecke – A szótávolság, a kötöttség, a kötésmód és módosulatok mérése, vizsgálata 2. félév 05. lecke – A védekezési mechanizmus fogalma, a leggyakoribb védekezési mechanizmusok 2. félév 06. lecke – A betűnagyság, a zónaméretek, a betűszélesség és távolság, valamint a dőlés meghatározása 2. félév 07. lecke – Bevezetés a holisztikus grafológiába, valamint a szakdolgozattal kapcsolatos információk ismertetése 2. félév 08. lecke – Krízishelyzet, a veszteségek megélése, gyászmunka 2. félév 09. lecke – Oválok mérése, vizsgálata a GRAP segítségével 2. félév 10. lecke – A hurkok vizsgálata 2. félév 11. lecke – Tanácsadási alapismeretek 1. rész 2. félév 12. lecke – Kezdő- és végvonalak, valamint az ékezetek vizsgálata 2. félév 13. lecke – Bevezetés a konfliktuskezelés gyakorlatába 2. félév 14. lecke – A t-áthúzások, valamint a megszólítás és az aláírások teljeskörű vizsgálata 2. félév 15. lecke – Az írás dinamikus és komplex elemeinek vizsgálata 2. félév 16. lecke – Tanácsadási alapismeretek 2. rész 2. félév 17. lecke – A Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) által meghatározott tulajdonságok leírása 2. félév 18. lecke – A személyiséganalízis összeállítása a GRAP program által generált személyiség-diagramok alapján 2. félév 19. lecke (szeminárium) – Személyiségelemzés (analízis) készítése