Kérünk, jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaid eléréséhez.

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) Tanúsítványt kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

A Grafológus Tanácsadó képzés felépítése, menete

A tanfolyam 2 félévből áll, a leckék 2023. szeptember 18-tól heti rendszerességgel (hétfői napokon) kerülnek fel a távoktatási platformunkra.

Tanúsítvány
A képzés végén a hallgatók a Metamorf Sziget Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Központ által kiállított „Grafológus Tanácsadó” megnevezésű kétnyelvű tanúsítványt kapják, amely megszerzésének feltétele:

  1. a távoktatási platformra feltöltött leckék megtekintése, az ismeretszintet ellenőrző feladatok (házi feladatok) elkészítése
  2. a Szakdolgozat elkészítése és megadott határidőre történő beadása
  3. az online szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

Szakdolgozat:
A képzés végén a résztevőknek egy konkrét írásminta alapján a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével készült személyiségelemzést (szakdolgozat) kell készíteni, amelyet legkésőbb 2024. szeptember 30-ig kell elektronikus úton iskolánk részére elküldeni.

Online szóbeli vizsga:
Az online szóbeli vizsga 2024. október 10-e és 30-a között, előre egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra minden hallgatóval külön-külön. Az online szóbeli vizsga a képzés alatt átadott grafológiai, pszichológiai és tanácsadási elméleti ismereteket tartalmazza (természetesen a vizsgakérdések a tanfolyam végén részletesen ismertetésre kerülnek).

Az I. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

előleg: 10 000 Ft/tanfolyamra jelentkezéskor/
1. részlet: 25 000 Ft/2023. szeptember 18-ig/
2. részlet: 25 000 Ft/2023. október 15-ig/
3. részlet: 25 000 Ft/2023. december 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

 

A II. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

1. részlet: 30 000 Ft/2024. február 15-ig/
2. részlet: 30 000 Ft/2024. március 31-ig/
3. részlet: 25 000 Ft/2024. május 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

Az első lecke 2023. szeptember 18-án hétfőtől elérhető.

1. félév 01. lecke – Grafológiai és pszichológiai alapfogalmak 1.félév 02. lecke – Az írástömb, a margók, a sorok és a szótávolság vizsgálata 1.félév 03. lecke – A betűnagyság, a betűk formai megjelenésének vizsgálata, valamint a zónaelmélet ismertetése 1.félév 04. lecke – A személyiség fogalma, személyiségelméletek a pszichológiában 1.félév 05.lecke – Az írás kötöttsége és kötésmódja 1.félév 06. lecke – Az írás fiziológiai és pszichológiai háttere 1.félév 07. lecke – A betűszélesség, a betűtávolság és az írás dőlésének vizsgálata, értelmezése 1.félév 08. lecke – Bevezetés a fejlődéslélektan tudományába 1.félév 09. lecke – az írás teltségének megállapítása, az oválbetűk vizsgálata, személyiségjellemzőik 1.félév 10. lecke – Bevezetés a humanisztikus pszichológiába 1.félév 11. lecke – Az alsó és felső hurkok vizsgálata 1.félév 12. lecke – A kezdő- és a végvonalak vizsgálata és személyiségjellemzői