Grafológus Tanácsadó képzés

5 learners taking this course

Vagy jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaim eléréséhez

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) oklevelet kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

Leckék

03. téma – Betűszélesség vizsgálata

Ebben leckében a betűszélesség (más néven Elsődleges szélesség) analitikus grafológiai mérésével, vizsgálatával fogunk tanulni. A videóban minden szükséges információ elhangzik, illetve a videó alatt a “Lecke Média” felirat alatt találjátok…

04. téma – Betűtávolság vizsgálata

A mai anyagban folytatjuk az írás szélességéről elkezdett tanulmányainkat a betűtávolság mérésével. Az elmúlt leckében az volt a házi feladat, hogy mérjétek meg a kitüntetett sorokban a betűszélesség értékeket, rögzítsétek…

05. téma – Az írás dőlésének vizsgálata

Sok szeretettel köszöntelek! Ebben a leckében átismételjük az írás dőléséről eddig tanultakat, valamint kiegészítjük ismereteinket azokkal az íráselemzés elkészítéséhez szükséges információkkal, amelyeket az I. félévben nem sajátítottunk el. Az elmúlt…

06. téma – Krízishelyzet, a veszteségek megélése, gyászmunka

A krízis külső és belső események hatására kialakult  kritikus állapot, amelyben a lelki egyensúly felborul, a valóság érzékelése beszűkül, megváltozik az időérzékelés, döntésképtelenség, érzelmi zaklatottság, állandó feszültségérzés, a kilátástalanság és…

07. téma – Oválok mérése, vizsgálata a GRAP segítségével

A grafológiai íráselemzés egyik legfontosabb része az oválok vizsgálata, hiszen írójuk önértékeléséről, önbizalmáról, mindenkori komfortérzetéről árulkodik. Megtudjuk az oválok elemzése során, hogy mit gondol, érez önmagáról a duktor, hogyan látja…

08. téma – A hurkok vizsgálata

Ebben a leckében a felső és alsó hurkok vizsgálatával foglalkozunk. Átismételjük, amit az első félévben a témával kapcsolatban elsajátítottunk, és további információkkal bővítjük ismereteinket. A hurkok mérését az analitikus grafológia…

09. téma – Bevezetés a holisztikus grafológiába

Ebben a leckében a holisztikus grafológia világába teszünk egy rövid kirándulást, azonban mielőtt elindulnánk ezen az úton, szeretném, ha két videó segítségével leellenőriznénk az elmúlt két lecke házi feladatát. Így…

10. téma – Tanácsadási alapismeretek 1. rész

Ebben a leckében elkezdjük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Elengedhetetlen ez a terület annak, aki segítőként szeretne emberekkel foglalkozni, éppen ezért igyekeztem olyan tematikát összeállítani, ami tömören, de érthetően magyarázza el…

11. téma – Kezdő- és végvonalak vizsgálata

Ebben a leckében a kezdő- és végvonalak vizsgálatával foglalkozunk. Az első félév során már érintettük ezt a témát és az alapfogalmakat, illetve az írásjegy vizsgálatával kapcsolatos alapinformációkat megbeszéltük. A mostani…

12. téma – Ékezetek mérése, vizsgálata

Az ékezetek vizsgálatával már foglalkoztunk az első félév során, azonban nem ismertük meg teljes egészében ezt az írásjegyet. A mostani leckében, amely három videót tartalmaz, kiegészítjük az ékezetekről tanultakat. Nagyon…

13. téma – A t-áthúzások vizsgálata

Ebben a leckében az ún. mikroelemek közül az utolsó apró írásjeggyel foglalkozunk, a t-áthúzásokkal. Ahogyan azt már a két korábbi leckében is láthattad, a mikroelemek vizsgálatának nagy jelentősége van a…

14. téma – A megszólítás és az aláírás vizsgálata

A megszólítás (címsor) és az aláírás vizsgálatával már foglalkoztunk az első félév során. Most az a feladatunk, hogy az eddigi ismereteinket felelevenítve, a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével végezzük el ezen…

15. téma – Bevezetés a konfliktuskezelés gyakorlatába

Sajnos a konfliktusok mindennapjaink szerves részét képezik. Sok esetben elszenvedjük őket, azonban vannak olyan alkalmak, amikor tudatosan vagy éppen tudattalanul mi magunk gerjesztünk konfliktushelyzetet. A tananyag arra tesz kísérletet, hogy…

16. téma – Az írás dinamikus elemeinek vizsgálata

Mivel a legutóbbi grafológiai ismeretekkel foglalkozó leckében befejeztük a statikus elemek vizsgálatát, most megvizsgáljuk az ún. dinamikus íráselemeket, amelyek, mint ahogy az elnevezés is jelzi, olyan változó tulajdonságokkal bíró írásjegyek,…

17. téma – Az írás komplex jellemzőinek vizsgálata

Ebben a leckében az írás komplex jellemzőinek a vizsgálatával foglalkozunk, majd ezt követően az analíziskészítő programunk (GRAP) utolsó részét, az ún. egyéb írásjegyeket tekintjük át. A grafológiai vizsgálat során a…

18. téma – Tanácsadási alapismeretek 2. rész

Ebben a leckében folytatjuk, illetve befejezzük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Az első részben feldolgozásra került a tanácsadási alapfogalmak és alapszabályok mellett, a beszélgetést segítő tényezők, az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció alapjai,…