Grafológus Tanácsadó képzés

Vagy jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaim eléréséhez

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) oklevelet kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

Leckék

02. téma – Szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos információk

A grafológiai tanulmányok eredményességének egyik mutatója a Szakdolgozat elkészítése. A hatékony és eredményes Grafológus tanácsadói munka a szakmai és módszertani felkészültség mellett az ilyen természetű munkában való tájékozottságot is megkívánja. A szakdolgozat részei: az eredeti írásmintáról készült fénymásolat az írásmintát készítő által aláírt nyilatkozat fénymásolata az írásminta vizsgálata során készített mérési jegyzőkönyv fénymásolata a kitöltött […]

03. téma – Betűszélesség vizsgálata

Ebben leckében a betűszélesség (más néven Elsődleges szélesség) analitikus grafológiai mérésével, vizsgálatával fogunk tanulni. A videóban minden szükséges információ elhangzik, illetve a videó alatt a „Lecke Média” felirat alatt találjátok a letölthető pdf fájlokat, anyagokat, valamint a házi feladat leírását.

04. téma – Betűtávolság vizsgálata

A mai anyagban folytatjuk az írás szélességéről elkezdett tanulmányainkat a betűtávolság mérésével. Az elmúlt leckében az volt a házi feladat, hogy mérjétek meg a kitüntetett sorokban a betűszélesség értékeket, rögzítsétek a mért adatokat a számolási segédprogramban, és a kapott átlag érték alapján határozzátok meg az írásmintára jellemző betűszélesség értéket, amit aztán a GRAP program megfelelő […]

05. téma – Az írás dőlésének vizsgálata

Sok szeretettel köszöntelek! Ebben a leckében átismételjük az írás dőléséről eddig tanultakat, valamint kiegészítjük ismereteinket azokkal az íráselemzés elkészítéséhez szükséges információkkal, amelyeket az I. félévben nem sajátítottunk el. Az elmúlt leckében az volt a házi feladat, hogy mérjétek meg a kitüntetett sorokban a betűtávolság értékeket, rögzítsétek a mért adatokat a számolási segédprogramban, és a kapott […]

06. téma – Krízishelyzet, a veszteségek megélése, gyászmunka

A krízis külső és belső események hatására kialakult  kritikus állapot, amelyben a lelki egyensúly felborul, a valóság érzékelése beszűkül, megváltozik az időérzékelés, döntésképtelenség, érzelmi zaklatottság, állandó feszültségérzés, a kilátástalanság és a reménytelenség érzése alakul ki. Ebben a leckében két videó segítségével ezzel a témakörrel ismerkedünk meg közelebbről. Szót ejtünk a krízisekről általánosságban, megismerkedünk az ún. […]

07. téma – Oválok mérése, vizsgálata a GRAP segítségével

A grafológiai íráselemzés egyik legfontosabb része az oválok vizsgálata, hiszen írójuk önértékeléséről, önbizalmáról, mindenkori komfortérzetéről árulkodik. Megtudjuk az oválok elemzése során, hogy mit gondol, érez önmagáról a duktor, hogyan látja önmagát, ami természetes nem minden esetben egyezik a környezete róla kialakított elképzelésével. A témát 3 videóban dolgozzuk fel, amiben közös gyakorlatokat is fogsz találni. A […]

08. téma – A hurkok vizsgálata

Ebben a leckében a felső és alsó hurkok vizsgálatával foglalkozunk. Átismételjük, amit az első félévben a témával kapcsolatban elsajátítottunk, és további információkkal bővítjük ismereteinket. A hurkok mérését az analitikus grafológia minden esetben elvégzi (a szabályok figyelembe vételével), azonban mi megtanuljuk a mérés nélküli, gyorsabb, megfigyeléssel történő és ha szükséges, „statisztikázással” történő vizsgálatot. A leckében kilenc […]

09. téma – Bevezetés a holisztikus grafológiába

Ebben a leckében a holisztikus grafológia világába teszünk egy rövid kirándulást, azonban mielőtt elindulnánk ezen az úton, szeretném, ha két videó segítségével leellenőriznénk az elmúlt két lecke házi feladatát. Így az első videóban a kiadott írásminta ováljainak vizsgálati eredményeit, míg a második videóban a hurkok vizsgálatával kapcsolatos eredményeket egyeztetjük. Majd, ezután két videó keretében röviden […]

10. téma – Tanácsadási alapismeretek 1. rész

Ebben a leckében elkezdjük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Elengedhetetlen ez a terület annak, aki segítőként szeretne emberekkel foglalkozni, éppen ezért igyekeztem olyan tematikát összeállítani, ami tömören, de érthetően magyarázza el a legfontosabb szabályokat és gyakorlati lépéseket. Öt videóban került feldolgozásra a mostani téma. Az asszertivitás (önérvényesítés) témaköréről szóló videót kettébontottam (megszakítottam), azzal a céllal, hogy […]

11. téma – Kezdő- és végvonalak vizsgálata

Ebben a leckében a kezdő- és végvonalak vizsgálatával foglalkozunk. Az első félév során már érintettük ezt a témát és az alapfogalmakat, illetve az írásjegy vizsgálatával kapcsolatos alapinformációkat megbeszéltük. A mostani leckében az a feladatunk, hogy felidézzük az eddig elsajátítottakat, valamint kiegészítsük a kezdő- és végvonalakról szóló tudásanyagunkat minden olyan ismerettel, ami a Grafológiai Analíziskészítő Programunk […]

12. téma – Ékezetek mérése, vizsgálata

Az ékezetek vizsgálatával már foglalkoztunk az első félév során, azonban nem ismertük meg teljes egészében ezt az írásjegyet. A mostani leckében, amely három videót tartalmaz, kiegészítjük az ékezetekről tanultakat. Nagyon fontos, hogy az ékezeteket alaposan megvizsgáljuk, hiszen nagyon sok információt elárulnak írójuk személyiségéről, gondolkodásáról, és önkontrolljáról. Az analitikus grafológia elmélete szerint az egyenes ékezeteket (vonás […]

13. téma – A t-áthúzások vizsgálata

Ebben a leckében az ún. mikroelemek közül az utolsó apró írásjeggyel foglalkozunk, a t-áthúzásokkal. Ahogyan azt már a két korábbi leckében is láthattad, a mikroelemek vizsgálatának nagy jelentősége van a személyiségfeltáró folyamatban. Az analitikus grafológia ezeket a jegyeket is a kitüntetett sorokban milliméterben méri abban az esetben, ha a t-áthúzás egyenes, azonban továbbra is azt […]

14. téma – A megszólítás és az aláírás vizsgálata

A megszólítás (címsor) és az aláírás vizsgálatával már foglalkoztunk az első félév során. Most az a feladatunk, hogy az eddigi ismereteinket felelevenítve, a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével végezzük el ezen írásjegyek vizsgálatát. A lecke két videót tartalmaz: – az elsőben megbeszéljük a megszólítás vizsgálati módszerét, valamint jellegzetességeit – a második videó pedig az aláírás vizsgálatával, […]

15. téma – Bevezetés a konfliktuskezelés gyakorlatába

Sajnos a konfliktusok mindennapjaink szerves részét képezik. Sok esetben elszenvedjük őket, azonban vannak olyan alkalmak, amikor tudatosan vagy éppen tudattalanul mi magunk gerjesztünk konfliktushelyzetet. A tananyag arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a konfliktusok kialakulásának leggyakoribb okait, kezelésük lehetséges módozatait. A lecke három videóból áll. Az első videót megnézve az a kérésem, hogy a „Lecke Média” […]

16. téma – Az írás dinamikus elemeinek vizsgálata

Mivel a legutóbbi grafológiai ismeretekkel foglalkozó leckében befejeztük a statikus elemek vizsgálatát, most megvizsgáljuk az ún. dinamikus íráselemeket, amelyek, mint ahogy az elnevezés is jelzi, olyan változó tulajdonságokkal bíró írásjegyek, amelyek az írásképet nagyban befolyásolják, és sok lényeges információt szolgáltatnak az író személy jelleméről. Az írás dinamikus elemei: az írás nyomatéka, sebessége és ritmusa. A […]

17. téma – Az írás komplex jellemzőinek vizsgálata

Ebben a leckében az írás komplex jellemzőinek a vizsgálatával foglalkozunk, majd ezt követően az analíziskészítő programunk (GRAP) utolsó részét, az ún. egyéb írásjegyeket tekintjük át. A grafológiai vizsgálat során a komplex jellemzők közül – a GRAP programban – öt területet fogunk tanulmányozni: – tendencia (a bal vagy a jobb oldali jegyek jellemzik inkább az írást) […]

18. téma – Tanácsadási alapismeretek 2. rész

Ebben a leckében folytatjuk, illetve befejezzük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Az első részben feldolgozásra került a tanácsadási alapfogalmak és alapszabályok mellett, a beszélgetést segítő tényezők, az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció alapjai, valamint az NLP egyik nagyon fontos területe, a hatékony célkitűzés hét lépését bemutató témakör. A mostani, második részben a kommunikációra helyezzük a hangsúlyt és az […]