Grafológus Tanácsadó Képzés 2021-2022.

Vagy jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaim eléréséhez

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) Tanúsítványt kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

 

A Grafológus Tanácsadó képzés felépítése, menete

A tanfolyam 2 félévből áll,a leckék 2021. szeptember 20-tól heti rendszerességgel (hétfői napokon) kerülnek fel a távoktatási platformunkra.

Oklevél
A képzés végén a hallgatók a Metamorf Sziget Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Központ által kiállított „Grafológus Tanácsadó” megnevezésű kétnyelvű oklevelet kapják, amely megszerzésének feltétele:

  1. a távoktatási platformra feltöltött leckék megtekintése, az ismeretszintet ellenőrző feladatok (házi feladatok) elkészítése
  2. a Szakdolgozat elkészítése és megadott határidőre történő beadása
  3. az írásbeli gyakorlati vizsga sikeres teljesítése.

Szakdolgozat:
A képzés végén a résztevőknek egy konkrét írásminta alapján a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével készült személyiségelemzést (szakdolgozat) kell készíteni, amelyet legkésőbb az írásbeli gyakorlati vizsga előtt két héttel kell leadni ellenőrzésre, javításra.
A szakdolgozat leadási határideje: 2022. szeptember 30.

Online szóbeli vizsga:
Az online szóbeli vizsga 2022. október 10-e és 30-a között, előre egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra minden hallgatóval külön-külön. Az online szóbeli vizsga a képzés alatt átadott grafológiai, pszichológiai és tanácsadási elméleti ismereteket tartalmazza (természetesen a vizsgakérdések a tanfolyam végén részletesen ismertetésre kerülnek).

Az I. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

előleg:
10 000 Ft /tanfolyamra jelentkezéskor/
1. részlet:
25 000 Ft /2021. szeptember 20-ig/
2. részlet:
25 000 Ft /2021. október 15-ig/
3. részlet:
25 000 Ft /2021. december 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

A II. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

1. részlet:
30 000 Ft /2022. február 15-ig/
2. részlet:
30 000 Ft /2022. március 31-ig/
3. részlet:
25 000 Ft /2022. május 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

Az első lecke 2021. szeptember 20-án hétfőtől elérhető.

Leckék

1.félév 02. lecke – Az írástömb, a margók, a sorok és a szótávolság vizsgálata

Sok szeretettel köszöntelek a második leckében! Elkezdjük az írásjegyek grafológiai vizsgálatát, amelynek során a legnagyobb írásjegyektől haladunk az egyre kisebb írásjegyek megismerése felé. A mostani anyagban a következő elemeket vizsgáljuk: írástömb (elhelyezkedése, sűrűsége és tagoltsága) a margók – bal, jobb, felső és alsó margó – vizsgálata méret, alak és irányultság szerint a sorok vizsgálata (sortávolság, […]

1.félév 03. lecke – A betűnagyság, a betűk formai megjelenésének vizsgálata, valamint a zónaelmélet ismertetése

Ebben a leckében folytatjuk grafológiai tanulmányainkat a betűk vizsgálatával. Először megnézzük, hogy a betűnagyság mit jelent az írásban, majd ezt követően a betűk formai megjelenését kezdjük el megvizsgálni. Végezetül a második nagyon fontos grafológiai elmélettel ismerkedünk meg: a zónákkal, illetve jelentésükkel. A házi feladat most nem kvíz-szerű lesz, hanem le kell majd töltened a számítógépedre, […]

1.félév 04. lecke – A személyiség fogalma, személyiségelméletek a pszichológiában

Ebben a leckében folytatjuk a megkezdett pszichológiai ismeretek elsajátítását. Most a személyiség meghatározásával, felépítésével a két legfontosabb személyiség megközelítési elmélettel, a pszichoanalitikus és a tranzakcióanalitikus személyiség elmélet alapjaival ismerkedünk meg. Ezek ismerete nagymértékben segítik majd az analíziskészítő munkánkat, hiszen ahhoz, hogy a vizsgált írásjegyekből, a személyiségre vonatkozóan levont következtetésinket egy egységes és könnyen érthető jellemrajzban […]

1.félév 05.lecke – Az írás kötöttsége és kötésmódja

Ebben a leckében megismerkedünk az írás kötöttségével, vagyis azzal, hogy az író személy hány betűt köt össze egy folytonos vonallal, a toll felemelése nélkül. Majd ezt követően a kötésmódot vizsgáljuk meg, vagyis azt, hogy milyen módon kapcsolja össze a duktor a betűket, illetve a betűkön belül az egyes törzsvonalakat. Mindkét írásjegy nagyon fontos részét képezi […]

1.félév 06. lecke – Az írás fiziológiai és pszichológiai háttere

Ebben a leckében az írás fiziológiai és pszichológiai hátterével ismerkedünk meg, és emellett szót ejtünk a család, mint az éltünk kiinduló pontjának szerepéről, és a mintákról, amelyekből a hétköznapok során „viselt” szerepeinket alakítjuk ki. Ez a lecke grafológiai és pszichológiai ismereteket egyaránt tartalmaz, és bár úgy tűnhet, hogy szorosan nem kapcsolódik a Grafológus Tanácsadó tanulmányainkhoz, […]

1.félév 07. lecke – A betűszélesség, a betűtávolság és az írás dőlésének vizsgálata, értelmezése

Ebben a leckében az írás horizontális kiterjedésének vizsgálatát folytatjuk. Megbeszéljük az elsődleges és másodlagos szélesség, vagyis a betűszélesség és a betűtávolság vizsgálatát, értelmezését. Emellett az írás dőlését is megvizsgáljuk. Jó tanulást kívánok!   Az elsődleges szélesség, más néven a betűszélesség vizsgálata   A másodlagos szélesség, más néven a betűtávolság vizsgálata   A sortávolság, a szótávolság […]

1.félév 08. lecke – Bevezetés a fejlődéslélektan tudományába

A fejlődéslélektan a pszichológia egyik ága, mely a fogantatástól a halálig követi végig az ember életét, elsősorban a lélektani fejlődésre, az egyes életszakaszokban bekövetkező változásokra, esetleges (normálistól, átlagostól való) eltérésekre helyezve a hangsúlyt. Ebben a leckében megismerkedünk a fejlődéslélektan alapfogalmaival, fő irányzataival és a hagyományos fejlődési szakaszokkal. Jó tanulást kívánok!   A fejlődéslélektan alapfogalmai, a […]

1.félév 09. lecke – az írás teltségének megállapítása, az oválbetűk vizsgálata, személyiségjellemzőik

Ebben a leckében először az írás teltségének vizsgálatával, vagyis az oválbetűk és a hurkok teltségéből levonható következtetésekkel foglalkozunk. Ezt követően az oválbetűk vizsgálatával folytatjuk. Méret, alak és irányultság (pozíció) szerint analizáljuk az oválbetűket, és kötjük hozzá a személyiségjellemzőket. A lecke öt oktatóvideót tartalmaz, amelyből az utolsó elemzési gyakorlat lesz, ahol négy írásmintán vizsgáljuk meg az […]

1.félév 10. lecke – Bevezetés a humanisztikus pszichológiába

Carl Rogers (1902-1987), akárcsak Freud, a pácienseken végzett munkájára alapozta klinikai elméletét, és nagy hatást gyakorolt rá az a tapasztalata, amit úgy fogalmazott meg, hogy az ember veleszületett tendenciával rendelkezik a személyes fejlődésre, az éretté válásra és a pozitív változásra. Úgy vélte, hogy az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az önmegvalósítás – egy késztetés a […]

1.félév 11. lecke – Az alsó és felső hurkok vizsgálata

Ebben a leckében az alsó és a felső hurkokat vizsgáljuk meg. Korábban már – az oválbetűk vizsgálatánál – említettem, hogy a hurkok az írás készítőjének élményigényéről, élménykészségéről, élmény megéléséről ad információt. A lecke öt oktatóvideót tartalmaz, amelyből az utolsó elemzési gyakorlat lesz, ahol négy írásmintán vizsgáljuk meg a hurkokról tanultakat, és próbáljuk meg együtt megállapítani […]

1.félév 12. lecke – A kezdő- és a végvonalak vizsgálata és személyiségjellemzői

Ebben a leckében folytatjuk grafológiai ismereteink bővítését, és megkezdjük az ún. mikroelemek vizsgálatát. A mikroelemek csoportjába: a kezdővonalak a végvonalak az ékezetek és a t-áthúzó vonalak tartoznak. E heti feladatunk az, hogy a kezdő- és végvonalak tulajdonságaival és személyiségjellemzőivel megismerkedjünk. Jó tanulást kívánok!   A kezdővonalak vizsgálata és személyiségjellemzői – 1. rész   A kezdővonalak […]

1.félév 13. lecke – Ékezetek és t-áthúzások vizsgálata

Ebben a leckében folytatjuk az ún.  mikroelemek vizsgálatát. Elsőként az ékezeteket vizsgáljuk meg, majd ezt követően a t-áthúzásokkal folytatjuk. A lecke utolsó videójában, hasonlóan az előző leckékhez – gyakorlás következik, ahol ismét azt fogom majd kérni, hogy a videó megtekintése előtt készíts magadnak papírt és íróeszközt a jegyzeteléshez. Jó tanulást kívánok!   Az ékezetek vizsgálata […]

1.félév 14. lecke – A betűk grafológiai jelentése avagy betűszimbolika

Ebben a leckében az intuitív grafológia egyik érdekes és kalandos területével ismerkedünk meg. A betűk jelentéstartalma, szimbolikája sokak számára nehezen elfogadható, azonban ennek ellenére nagyon jól hasznosítható terület. Minden olyan esetben figyelembe szoktam venni a betűszimbolikában meghatározottakat, amikor olyat tapasztalok az írásban, hogy egy-egy konkrét betű valamilyen formában eltér a többitől (magasságban, szélességben, díszitettségében, stb.). […]

1.félév 15. lecke – A személyiség hajtórugói, avagy a motivációk

Ebben a leckében folytatjuk pszichológiai tanulmányainkat és a motivációk világába „látogatunk” el. A lecke végén találod az utolsó videóban bemutatásra kerülő személyiségtesztet (MBTI teszt), aminek kitöltése és elküldése – ahogy azt a videóban is elmondom – nem kötelező, azonban, ha kíváncsi vagy önmagadra, a Téged mozgató, hajtó erőkre, és az ezek kialakult személyiségedre, akkor töltsd […]

1.félév 16. lecke – A megszólítás és az aláírás vizsgálata

Ebben a leckében az írástömb elején illetve végén található írásjegyekkel, a megszólítással és az aláírással foglalkozunk. Megismerkedünk az aláírásunk kialakulásának mechanizmusával, valamint gyakorló példákon keresztül megvizsgáljuk az aláírás formai megjelenéséből, szerkezetéből levonható következtetéseket. Végezetül néhány híres ember aláírását is megvizsgáljuk. Jó tanulást kívánok! A megszólítás vizsgálata: Az aláírás vizsgálata – 1. rész Az aláírás vizsgálata […]

1.félév 17. lecke – A grafológiai etikai kódex és a grafológiai elemzéskészítés általános szabályai

Ebben a leckében elsőként a grafológiai etikai kódex – európai kódex és a Magyar Írástanulmányi Társaság kódexe – tartalmával és részleteivel fogunk megismerkedni. Ezt követően a grafológia elemzéskészítés általános szabályait ismerjük meg, amelynek segítségével a későbbiekben az analíziskészítést elvégezheted.   Ezzel a leckével véget ért az első féléves tananyag, és már „csak” a január 29-30-ai […]

1.félév 18. lecke – Grafológiai elemzéskészítés konkrét írásminta alapján

Ebben a leckében a az előző tananyag végén bemutatott (Szűcs Gábor aláírással ellátott) írásminta teljes elemzésére kerül sor. A „Lecke Média” részben természetesen letölthető az írásminta, az írásjegyek megállapítását tartalmazó Mérési jegyzőkönyv, valamint az oktatóvideókban bemutatott, az íráselemzésről szóló előadás anyaga is. A grafoanalízis program elérési linkje:https://metamorfsziget.hu/grafoanalizis/kezdooldal.html Természetesen az lenne a célszerű, hogy a videók […]

2. félév 01. lecke – A Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) bemutatása

A mostani leckével megkezdjük második féléves tanulmányainkat. Hasonlóan az első félév tematikájához, ebben a félévben is 18 leckén, tehát 18 héten keresztül kerülnek fel újabb és újabb tananyagok a távoktatási rendszerbe.Ebben a félévben megismerkedünk a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) működésével, használatával, valamint a mérési eredmények kezelését segítő számolási segédprogrammal.Grafológiai tanulmányainkat gyakorlati útra terelve egy konkrét […]

2. félév. 02. lecke – A margók és a sorok mérése, vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében megkezdjük az analitikus grafológia mérési eljárásainak megismerését. Elsőként a margók méretét, majd a sorok egymáshoz viszonyított távolságát tanuljuk meg mérni. Emellett természetesen a vizsgálatunk tárgyát képezi a margók alakja és iránytartása, és a sorok alakja és iránytartása is. Természetesen vizsgálataink eredményét a számolási segédprogramban rögzítjük, hogy a program elvégezze számunkra a szükséges […]

2. félév 03. lecke – A stressz titokzatos világa

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében megkezdjük a krízissel foglalkozó tananyagunk bevezetését. Megpróbáljuk feltérképezni a stressz fogalmát, pontosabban az e mögött rejlő nem hétköznapi megközelítés megismerését. A stressz jóval több, mint az általánosságban elfogadott nézet, miszerint a stressz egyenlő az „idegeskedéssel”. Ez a négy oktatóvideóból álló tananyag ezt a gyakorlatban elterjedt, nemigazán pontos meghatározást próbálja meg szélesebb körben […]

2. félév 04. lecke – A szótávolság, a kötöttség, a kötésmód és módosulatok mérése, vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a tananyagban folytatjuk tovább a grafológiai mérések, vizsgálatok tanulmányozását, megismerkedünk a szótávolság analitikus mérési eljárásával, átismételjük és kibővítjük ismereteinket az írás kötöttségére vonatkozóan, valamint részletesen megtanuljuk a különböző kötésmód módosulatok felismerését és személyiségjellemzőit. Jó tanulást kívánok!   A szótávolság mérése, a mért értékek rögzítése a számolási segédprogramba   A kötöttség vizsgálata, a kötöttségi fok […]

2. félév 05. lecke – A védekezési mechanizmus fogalma, a leggyakoribb védekezési mechanizmusok

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében folytatjuk pszichológiai kalandozásainkat. Nemrég a stresszről tanultunk, és most a leggyakoribb én-védő mechanizmusokat tekintjük át. Az utolsó videóban az előző lecke megoldását tudod leellenőrizni. Jó tanulást kívánok!   Én-védő mechanizmusok – 1. rész   Én-védő mechanizmusok – 2. rész   Az előző lecke házi feladatának ellenőrzése  

2. félév 06. lecke – A betűnagyság, a zónaméretek, a betűszélesség és távolság, valamint a dőlés meghatározása

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében a grafológiai mérésekre helyezzük a hangsúlyt. Elsőként átismételjük és kiegészítjük a betűnagyságról tanultakat, majd ezt követően megtanuljuk az egyes zónák szabályos grafológiai mérését. Ezután a szélességi értékek meghatározása következik: sorrendben először a betűszélesség mérésével, majd a betűk közti távolság mérésével ismerkedünk meg. Természetesen a mérések során használni fogjuk a számolási segédprogramot, hiszen […]

2. félév 07. lecke – Bevezetés a holisztikus grafológiába, valamint a szakdolgozattal kapcsolatos információk ismertetése

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében a holisztikus grafológia világába teszünk egy rövid kirándulást, majd ezt követően a Grafológus Tanácsadó képzés követelményrendszerében megtalálható Szakdolgozattal kapcsolatos információkat szeretném ismertetni. Kezdjük tehát két videó keretében a holisztikus grafológia érdekességeit. A témával foglalkozó második videóban pedig részletesen beszélek a holisztikus grafológia nem régen kialakított új „technikájáról”, a grafokontroll módszerről. Jó tanulást […]

2. félév 08. lecke – Krízishelyzet, a veszteségek megélése, gyászmunka

Hossz: 0 perc

A krízis külső és belső események hatására kialakult  kritikus állapot, amelyben a lelki egyensúly felborul, a valóság érzékelése beszűkül, megváltozik az időérzékelés, döntésképtelenség, érzelmi zaklatottság, állandó feszültségérzés, a kilátástalanság és a reménytelenség érzése alakul ki. Ebben a leckében két videó segítségével ezzel a témakörrel ismerkedünk meg közelebbről. Szót ejtünk a krízisekről általánosságban, megismerkedünk az ún. […]

2. félév 09. lecke – Oválok mérése, vizsgálata a GRAP segítségével

Hossz: 0 perc

A grafológiai íráselemzés egyik legfontosabb része az oválok vizsgálata, hiszen írójuk önértékeléséről, önbizalmáról, mindenkori komfortérzetéről árulkodik. Megtudjuk az oválok elemzése során, hogy mit gondol, érez önmagáról a duktor, hogyan látja önmagát, ami természetes nem minden esetben egyezik a környezete róla kialakított elképzelésével. A témát 3 videóban dolgozzuk fel, amiben közös gyakorlatokat is fogsz találni. A […]

2. félév 10. lecke – A hurkok vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében a felső és alsó hurkok vizsgálatával foglalkozunk. Átismételjük, amit az első félévben a témával kapcsolatban elsajátítottunk, és további információkkal bővítjük ismereteinket. A hurkok mérését az analitikus grafológia minden esetben elvégzi (a szabályok figyelembe vételével), azonban mi megtanuljuk a mérés nélküli, gyorsabb, megfigyeléssel történő és ha szükséges, „statisztikázással” történő vizsgálatot. A leckében kilenc […]

2. félév 11. lecke – Tanácsadási alapismeretek 1. rész

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében elkezdjük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Elengedhetetlen ez a terület annak, aki segítőként szeretne emberekkel foglalkozni, éppen ezért igyekeztem olyan tematikát összeállítani, ami tömören, de érthetően magyarázza el a legfontosabb szabályokat és gyakorlati lépéseket. Öt videóban került feldolgozásra a mostani téma. Az asszertivitás (önérvényesítés) témaköréről szóló videót kettébontottam (megszakítottam), azzal a céllal, hogy […]

2. félév 12. lecke – Kezdő- és végvonalak, valamint az ékezetek vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében a kezdő- és végvonalak vizsgálatával foglalkozunk. Az első félév során már érintettük ezt a témát és az alapfogalmakat, illetve az írásjegy vizsgálatával kapcsolatos alapinformációkat megbeszéltük. A mostani leckében az a feladatunk, hogy felidézzük az eddig elsajátítottakat, valamint kiegészítsük a kezdő- és végvonalakról szóló tudásanyagunkat minden olyan ismerettel, ami a Grafológiai Analíziskészítő Programunk […]

2. félév 13. lecke – Bevezetés a konfliktuskezelés gyakorlatába

Hossz: 0 perc

Sajnos a konfliktusok mindennapjaink szerves részét képezik. Sok esetben elszenvedjük őket, azonban vannak olyan alkalmak, amikor tudatosan vagy éppen tudattalanul mi magunk gerjesztünk konfliktushelyzetet. A tananyag arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a konfliktusok kialakulásának leggyakoribb okait, kezelésük lehetséges módozatait. A lecke három videóból áll. Az első videót megnézve az a kérésem, hogy a „Lecke Média” […]

2. félév 14. lecke – A t-áthúzások, valamint a megszólítás és az aláírások teljeskörű vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében az ún. mikroelemek közül az utolsó apró írásjeggyel, a t-áthúzásokkal, valamint a megszólítás és aláírás íráselemmel foglalkozunk. Ahogyan azt már a korábbi leckékben is láthattad, a mikroelemek vizsgálatának nagy jelentősége van a személyiségfeltáró folyamatban. Az analitikus grafológia ezeket a jegyeket is a kitüntetett sorokban milliméterben méri abban az esetben, ha a t-áthúzás […]

2. félév 15. lecke – Az írás dinamikus és komplex elemeinek vizsgálata

Hossz: 0 perc

Mivel a legutóbbi grafológiai ismeretekkel foglalkozó leckében befejeztük a statikus elemek vizsgálatát, most megvizsgáljuk az ún. dinamikus és komplex íráselemeket, amelyek, mint ahogy az elnevezés is jelzi, olyan változó tulajdonságokkal bíró írásjegyek, amelyek az írásképet nagyban befolyásolják, és sok lényeges információt szolgáltatnak az író személy jelleméről. Az írás dinamikus elemei: az írás nyomatéka, sebessége és […]

2. félév 16. lecke – Tanácsadási alapismeretek 2. rész

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében folytatjuk, illetve befejezzük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Az első részben feldolgozásra került a tanácsadási alapfogalmak és alapszabályok mellett, a beszélgetést segítő tényezők, az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció alapjai, valamint az NLP egyik nagyon fontos területe, a hatékony célkitűzés hét lépését bemutató témakör. A mostani, második részben a kommunikációra helyezzük a hangsúlyt és az […]

2. félév 17. lecke – A Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) által meghatározott tulajdonságok leírása

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében megvizsgáljuk a GRAP által meghatározott 56 tulajdonságot. Megbeszéljük, hogy az egyes jellemzők alatt mit ért a grafológia és a pszichológia tudománya, így könnyítve az analízis elkészítését. Az utolsó videóban a Grafológus Tanácsadó vizsgáról lesz szó. Az oktatóvideó az online vizsga lehetőségét mutatja (természetesen a vizsgatételekkel együtt), azonban az eredeti kiírásnak megfelelően arra […]

2. félév 18. lecke – A személyiséganalízis összeállítása a GRAP program által generált személyiség-diagramok alapján

Hossz: 0 perc

Elérkeztünk az egyéves tananyagunk utolsó, 36-ik leckéjéhez, amelyben egy eddig nem vizsgált írásminta alapján a GRAP program által generált személyiség-diagramjait elemezzük, és együtt elkészítjük az írásminta készítőjének rövidített személyiséganalízisét.   A II. félévet kétnapos szemináriumra a kiírásnak megfelelően 2022. június 18-19-én kerül sor, amelyre sok szeretettel várlak. Jó tanulást kívánok!   A személyiséganalízis összeállítása a […]

2. félév 19. lecke (szeminárium) – Személyiségelemzés (analízis) készítése

Hossz: 0 perc

Ebben az utolsó leckében 10 videó segítségével megpróbáljuk összefoglalni a tanévben bemutatott grafológiai ismereteket a második félév során vizsgált írásminta elemzésével. A videósorozatban igyekeztem minden fontos információt átadni az analíziskészítéssel kapcsolatban, és együtt el is készítjük Kriston Henrietta személyiségjellemzését. A szakdolgozat elkészítésének és elküldésének határideje: szeptember 30. Abban az esetben, ha kérdésed merül fel a […]