Grafológus Tanácsadó Képzés 2021-2022.

12 learners taking this course

Vagy jelentkezz be a megvásárolt tanfolyamaim eléréséhez

A Grafológus Tanácsadó képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a grafológia sajátos lehetőségeire támaszkodva képesek segítséget nyújtani az életvezetési, a munkával kapcsolatos krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. Ennek elérése érdekében a résztvevők egy speciális, a hétköznapi gyakorlatban 10 éve használt – saját fejlesztésű – számítógépes program, a Grafológiai Analíziskészítő Program (GRAP) segítségével tanulják meg a grafológiai személyiséganalízis elkészítését.
A pszichológia, kommunikáció elmélet és gyakorlat, valamint tanácsadási ismeretek elsajátításával pedig képessé válnak a tanfolyam elvégzői az írásvizsgálat eredményének megfelelő, építő jellegű ismertetésére, és a segítségért fordulók részére hasznos tanácsok adására.

A tanfolyam elvégzését követően kétnyelvű (magyar-angol) Tanúsítványt kapnak a résztvevők, amellyel akár önálló vállalkozás formájában is kamatoztathatják a megszerzett tudást (9609 TEÁOR számon).

 

A Grafológus Tanácsadó képzés felépítése, menete

A tanfolyam 2 félévből áll,a leckék 2021. szeptember 20-tól heti rendszerességgel (hétfői napokon) kerülnek fel a távoktatási platformunkra.

Oklevél
A képzés végén a hallgatók a Metamorf Sziget Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Központ által kiállított „Grafológus Tanácsadó” megnevezésű kétnyelvű oklevelet kapják, amely megszerzésének feltétele:

  1. a távoktatási platformra feltöltött leckék megtekintése, az ismeretszintet ellenőrző feladatok (házi feladatok) elkészítése
  2. a Szakdolgozat elkészítése és megadott határidőre történő beadása
  3. az írásbeli gyakorlati vizsga sikeres teljesítése.

Szakdolgozat:
A képzés végén a résztevőknek egy konkrét írásminta alapján a Grafológiai Analíziskészítő Program segítségével készült személyiségelemzést (szakdolgozat) kell készíteni, amelyet legkésőbb az írásbeli gyakorlati vizsga előtt két héttel kell leadni ellenőrzésre, javításra.
A szakdolgozat leadási határideje: 2022. szeptember 30.

Online szóbeli vizsga:
Az online szóbeli vizsga 2022. október 10-e és 30-a között, előre egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra minden hallgatóval külön-külön. Az online szóbeli vizsga a képzés alatt átadott grafológiai, pszichológiai és tanácsadási elméleti ismereteket tartalmazza (természetesen a vizsgakérdések a tanfolyam végén részletesen ismertetésre kerülnek).

Az I. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

előleg:
10 000 Ft /tanfolyamra jelentkezéskor/
1. részlet:
25 000 Ft /2021. szeptember 20-ig/
2. részlet:
25 000 Ft /2021. október 15-ig/
3. részlet:
25 000 Ft /2021. december 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

A II. félév képzési díja: 85 000 Ft / félév, amely részletekben is fizethető:

1. részlet:
30 000 Ft /2022. február 15-ig/
2. részlet:
30 000 Ft /2022. március 31-ig/
3. részlet:
25 000 Ft /2022. május 15-ig/

/A kedvezmények a félév utolsó részletéből kerülnek levonásra./

Az első lecke 2021. szeptember 20-án hétfőtől elérhető.

Leckék

1.félév 16. lecke – A megszólítás és az aláírás vizsgálata

Ebben a leckében az írástömb elején illetve végén található írásjegyekkel, a megszólítással és az aláírással foglalkozunk. Megismerkedünk az aláírásunk kialakulásának mechanizmusával, valamint gyakorló példákon keresztül megvizsgáljuk az aláírás formai megjelenéséből,…

2. félév 03. lecke – A stressz titokzatos világa

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében megkezdjük a krízissel foglalkozó tananyagunk bevezetését. Megpróbáljuk feltérképezni a stressz fogalmát, pontosabban az e mögött rejlő nem hétköznapi megközelítés megismerését. A stressz jóval több, mint az általánosságban…

2. félév 10. lecke – A hurkok vizsgálata

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében a felső és alsó hurkok vizsgálatával foglalkozunk. Átismételjük, amit az első félévben a témával kapcsolatban elsajátítottunk, és további információkkal bővítjük ismereteinket. A hurkok mérését az analitikus grafológia…

2. félév 11. lecke – Tanácsadási alapismeretek 1. rész

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében elkezdjük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Elengedhetetlen ez a terület annak, aki segítőként szeretne emberekkel foglalkozni, éppen ezért igyekeztem olyan tematikát összeállítani, ami tömören, de érthetően magyarázza el…

2. félév 16. lecke – Tanácsadási alapismeretek 2. rész

Hossz: 0 perc

Ebben a leckében folytatjuk, illetve befejezzük a tanácsadási alapismeretek elsajátítását. Az első részben feldolgozásra került a tanácsadási alapfogalmak és alapszabályok mellett, a beszélgetést segítő tényezők, az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció alapjai,…